Hostingmtp.com

Chia sẻ Coupon, Offers domain, web hosting, vps hosting giá rẻ
Tân thủ

Virtual Host - Shared Web Hosting

  Máy chủ ảo Virtual Host – Shared Web Hosting, còn được gọi là không gian ảo, không gian máy chủ, không gian trang web, v.v., được gọi chung là Máy chủ ảo. Máy chủ ảo là một công nghệ mạng cho phép nhiều máy con chạy trên một máy chủ và có thể chạy nhiều trang web riêng biệt. Máy chủ ảo thường được sử dụng cho các dịch vụ web như HTTP, FTP và EMail. Tài nguyên của máy chủ (cũng có thể là VPS máy chủ ảo) được phân chia hợp lý thành nhiều đơn vị dịch vụ. Máy chủ lưu trữ dựa trên lớp ứng dụng.…